Bố ruột cô giáo ép học sinh uống nước giẻ lau bảng: “Có nhất thiết phải dồn con tôi đến đường cùng thế không”

“Thật sự thì tôi cũng cạn lời rồi, không biết làm sao bây giờ vì gia đình bên ấy rất thông cảm, nhưng giờ lại có thông tin sẽ làm đơn đòi đề nghị khởi tố Minh Hương thì tôi

Xem thêm