“Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại Thiên”. Nhưng Mệnh có thể thay đổi được không? Câu trả lời là “Có”

“Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại Thiên”, cổ nhân vẫn thường dạy rằng sinh tử hay vận mệnh của một người là do ông trời sắp đặt. Đắc được chính là vì đường đời ta có nó, không đắc

Xem thêm

Khi đã nhắm mắt xuôi tay con người sẽ đi về đâu, kẻ nào sẽ phải xuống ĐỊA NGỤC?

Con người ai cũng có số mệnh của mình, đa phần đã được định sẵn. Thế nhưng người ta có thể thay đổi vận mệnh của mình thông qua những việc làm tốt. Năng làm việc thiện, phúc báo con

Xem thêm

Duy nhất một chữ “Đừng” giúp thay đổi vận mệnh cuộc đời, tội gì không học?

Dù làm bất cứ chuyện gì, hãy nghĩ đến chữ “Đừng” đầu tiên để không bao giờ phải ân hận nữa! Con người muốn được sống hạnh phúc, thanh thản mà trong tâm lại vẫn cứ ôm giữ các loại

Xem thêm

Phật dạy: Thay đổi vận mệnh từ khổ sang sướng trong 5 bước

Vận mệnh con người vốn dĩ được định sẵn từ khi sinh ra, nhưng nếu quyết tâm, người ta vẫn có thể thay đổi được vận mệnh của mình. Một con người biết thay đổi vận mệnh là biết ngay

Xem thêm