Đức Phật nói về 11 loại nhân duyên kiếp trước và 12 đường nhân quả báo ứng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời con người

Sống trên đời không thể chỉ biết duy nhất có bản thân mình, ngang nhiên hưởng thụ hay làm điều ác. Bởi cuộc đời có kiếp trước kiếp sau, nhân duyên nhiều kiếp không dễ gì mà đứt đoạn… Nhân

Xem thêm

10 loại bệnh đáng sợ theo NHÂN QUẢ, chứng bệnh thứ 9 khiến nhiều người phải giật mình ngẫm lại mình

Trên đời này, nhân quả luôn hiện hữu. Có nhân rồi sẽ có quả, nó có thể đến sớm hay đến muộn nhưng khó ai có thể thoát khỏi được quy luật này. Và dưới đây là 10 loại bệnh

Xem thêm