Phật dạy: Muốn thay đổi số mệnh thì hãy Hiếu Thảo, yêu thương cha mẹ nhiều hơn đó mới là cách tốt nhất

  Phật dạy cách cải thiện số phận là hành thiện làm việc tốt, chăm giúp đỡ người khác, mà trong đó, hiếu thuận với cha mẹ là việc căn bản nhất. Còn bất hiếu với cha mẹ là nghiệp

Xem thêm

Khuyên cha mẹ tu pháp môn niệm Phật để vãng sinh tịnh độ là đại Hiếu nhất trong những sự đại hiếu

Cư sĩ Lưu Lý Cúc thời Dân Quốc là người ở thành phố Ðài Trung. Từ bé đã thông minh, dĩnh ngộ, khéo hiểu ý người khác. Ðến lớn, kết hôn với ông Lưu A Vượng, thờ cha mẹ chồng

Xem thêm