Phật dạy: Mắc nợ TIỀN DUYÊN hay DUYÊN ÂM chỉ còn cách làm thiện, tích đức thì mới mong ngày giải thoát

Tiền duyên, duyên âm chính là luật nhân quả của mỗi người. Kiếp trước mình đã nợ, đã gieo thì kiếp này phải trả. Vì vậy, cách trả duy nhất là đi làm việc thiện, làm phúc… Phật dạy: “Tùy

Xem thêm

Yêu 2 người cứ gần cưới là chia tay, mẹ dắt đi cắt duyên âm thì mới biết lý do khiến ai nấy đều giật mình hoảng hốt

Tưởng đâu mình sẽ có được người yêu thật lòng rồi thì sẽ có một đám cưới đẹp như mơ diễn ra. Thật không ngờ yêu đến 2 người rồi mà cứ chuẩn bị cưới là lại chia tay và

Xem thêm