Đức Phật gặp người gánh phân nghèo hèn, giảng một lời khiến số phận anh thay đổi và câu chuyện khiến bao người phải suy ngẫm

Khi Đức Phật tại thế, Ấn Độ vẫn còn nhiều tầng lớp giai cấp khác nhau. Trong đó, tầng lớp Thủ-đà-la (tiện dân) là những người nghèo hèn nhất, bị coi là dơ bẩn và xếp ngang hàng với súc

Xem thêm

10 bài học thay đổi cuộc đời từ Đức Phật: Điều số 5 rất nhiều người đang mắc sai lầm

Bạn xứng đáng nhận được yêu thương từ người khác, nhưng quan trọng nhất, bạn xứng đáng nhận được yêu thương từ chính mình 1. Bạn biến những suy nghĩ của mình thành lời nói và lời nói của bạn

Xem thêm