Ngày 16 âm lịch tháng 7 ai ai cũng cúng bố thí chúng sanh nên tuyệt đối đừng quên những điều này để không “mắc lỗi” tai họa về sau

Người ta tin rằng th.á.n.g 7 âm lịch là th.á.n.g “mở cửa mả”, có rất nhiều quỷ đói lên quấy phá dương gian nên phải cúng đồ ăn cho chúng để quỷ khỏi quấy nhiễu. Tính từ ngày 2-16/7 âm

Xem thêm

Vận mệnh của người sinh vào tháng 7 âm lịch có tốt hay không?

Với người dân phương Đông, tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là tháng cô hồn hay tháng ma quỷ, tháng của những điều không may mắn, không tiến hành những việc lớn. Vậy vận mệnh của người sinh

Xem thêm