Bệnh nặng không kiếm ra tiền nhưng cô Gái vẫn đang phải cưu mang đứa cháu ngoại.