Chị Hằng vừa khóc vừa thắp hương cho con – Ảnh: Kim Anh