Chị hằng bật khóc nức nở khi kể về các con – Ảnh: Kim Anh