Ruộng lúa nơi hai anh em Toàn và Quốc bị đuối nước – Ảnh: Kim Anh