Muốn chấm dứt khổ đau, Phật dạy không được ôm trong lòng thứ này

Chấm dứt khổ đau theo lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, bạn đã bao giờ thử chưa? Những lời dạy trong kinh Pháp cú chỉ ngắn gọn trong những câu kệ nhưng hiểu được thì vô cùng lý thú. Dưới đây là luận giải về bài kệ số 3,4 nói về việc chấm dứt khổ đau.

Ảnh internet

3. “Nó mắng tôi, đánh tôi

Nó hại tôi, cướp tôi”

Ai ôm ấp niệm ấy

Hận thù không thể nguôi.

4. “Nó mắng tôi, đánh tôi

Nó hại tôi, cướp tôi”

Không ôm ấp niệm ấy

Hận thù sẽ tự nguôi.

Lược giảng

Chấp thủ tướng là con đẻ của bản ngã. Thế gian đại loạn cũng bởi do lòng chấp ngã mà ra. Từ sự chấp ngã đó, mọi thứ trên đời đều muốn chiếm đoạt về mình. Khi chiếm đoạt không được, thì lòng sân hận nổi lên.

Từ đó, nhơn loại gây ra lắm cảnh chiến tranh tang thương cho nhau. Kẻ chiếm được thì vui cười đắc thắng. Kẻ bị thất bại mất mát, thì ôm ấp sự oán giận đau khổ ngập tràn.

Cặp Pháp cú nầy, Phật dạy mọi người nên biết yêu thương lẫn nhau. Có lòng thương mới nhẫn nại trước mọi nghịch cảnh xảy đến. Muốn được an vui, con người phải biết tu hạnh hỷ xả. Vì mọi sự oán giận, chỉ gây thêm cho sự khổ đau chồng chất mà thôi.

Muốn chấm dứt nhân khổ đau, thì Phật khuyên mọi người không nên ôm lòng oán giận. Vì còn có ôm ấp tâm niệm oán giận là còn muốn trả thù. Chính tâm niệm đó là một tai hại cho mình rất lớn. Vì tâm hồn không lúc nào được an ổn.

Sống ý nghĩa

Sống mà tâm hồn lúc nào cũng đau khổ bức rức không an, thì thử hỏi còn gì là ý nghĩa của sự sống? Thế nên, lòng ta muốn được thanh thoát nhẹ nhàng, thì ta nên buông bỏ mọi sự dính mắc trong lòng, dù là kẻ đó đã gây ra cho ta đau khổ.

Chỉ có lòng khoan dung, rộng lượng tha thứ, con người mới có được cuộc sống vui tươi thoải mái và an lạc. Ngược lại là một gánh nặng khổ sầu triền miên. Mọi người nên tập tu theo hạnh hỷ xả của Bồ tát Di Lặc. Được vậy, thì cuộc đời nầy còn gì là hạnh phúc cho bằng!

Theo Anlanh