Lời Phật dạy: Kiếp sau của con người sẽ xảy ra như thế nào?

Khi còn sống người ta thường nói “chết đi là hết” nhưng quả thực có như vậy không?. Hay sau khi chết đi, con người còn phải trải qua nhiều vòng luân hồi khác nữa?.

Theo đạo phật, con người chết đi không phải giống như đèn tắt, cũng không nhất định là được đầu thai làm người mà sẽ thuận theo nhân duyên nghiệp báo mà chuyển sinh. Bên nhà Phật có thuyết pháp rằng, con người chết đi sẽ phải trải qua vòng luân hồi, “ngũ thú luân chuyển”, “lục đạo luân hồi”.

Đối với nhà Phật, một kiếp là khoảng thời gian tồn tại của 1 chúng sanh từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết đi. Sau khi chết thì theo nghiệp thiện ác đã làm mà tiếp tục nhận lấy báo thân khác để trả vay, vay trả, cứ như thế luân hồi từ vô thỉ, vô lượng kiếp trước (không thể tính đếm được). Cứ như thế, cho đến khi trả hết nợ, con người đến được cõi Niết Bàn mới thôi.

Người làm việc tốt sẽ được lên thiên thượng, người làm việc ác sẽ bị đọa địa ngục

Như vậy, người làm việc tốt sẽ được lên thiên thượng, người làm việc ác sẽ bị đọa xuống địa ngục chịu tội. Không thể một người luôn làm điều ác mà lại có kết cục giống như người cả đời làm việc thiện giúp người, đó là Thiên lý.

“Nghiệp” và “Đức” là gắn bó chặt chẽ với quá khứ, hiện tại và tương lai của một sinh mệnh. Làm việc thiện được thiện báo, làm việc ác gặp ác báo, thiện ác không phải không có báo mà là chưa đến thời điểm.

Những người kiếp này có địa vị cao quý, có quyền hay có thế đều là người mà kiếp trước lễ phép và kính trọng Phật, Pháp, Tăng mà đến. Người kiếp này giàu sang phú quý thì kiếp trước đều là những người từng bố thí, cứu tế và cho đi rất nhiều. Người kiếp này sống thọ, sức khỏe dồi dào, không bị bệnh tật, đều là người kiếp trước luôn giữ vững giới cấm, coi trọng tôn nghiêm nhà Phật.

Ngược lại, những người từ nhỏ đã ngốc nghếch là do kiếp trước không muốn nhận sự dạy dỗ, chỉ bảo người khác. Người làm nô lệ, người ở cho người khác là do kiếp trước thiếu nợ, có vay nhưng không trả người ta. Người có địa vị thấp kém, cuộc sống nghèo hèn là bởi vì kiếp trước không lễ phép và kính trọng Tam bảo (Phật, Pháp, Tăng).

Shakespeare đã từng nói rằng “đừng phỉ báng những điều bạn không biết sự thật, nếu không tính mạng của bạn sẽ gặp trùng trùng điệp điệp những nguy hiểm.” Vâng, nếu khi bạn chết đi bạn thực sự thấy rằng chuyển sinh luân hồi là có thật, khi ấy những người lương thiện thì thật đáng quý, còn người không tin rằng có quả báo, có kiếp sau mà tùy tiện hành ác sẽ ra sao?

Thiện ác, nhân duyên là có thể cải biến được kiếp sau, chính vì vậy sống trên đời bạn cần phải biết khắc tu chỉnh bản thân để có tương lai tốt đẹp hơn.

Theo Tinh hoa