Lời khấn nguyện mỗi ngày cho cuộc sống luôn an lành, tươi đẹp!

Mỗi buổi sáng khi thức dậy, vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc trong ngày bất cứ lúc nào bạn khấn thầm cũng rất tốt. Hãy thực hành theo lời khấn nguyện đó để an lạc từ tâm!

Kính lạy Mười phương Phật

Kính lạy Mười phương Pháp

Kính lạy Mười phương Tăng

Xin chứng giám lòng con

Với tất cả tâm thành

Dâng lên lời khấn nguyện

Ảnh:internet

Xin cho con mãi mãi

Lòng tôn kính vô biên

Hơn núi biển mông mênh

Dâng lên Mười phương Phật

Văn sớ cúng giao thừa tại gia nội dung đầy đủ và chính xác nhất

Ảnh:internet

Xin cho con mãi mãi

Lòng thương yêu không cùng

Trải thế giới tam thiên

Đến chúng sinh vô tận

Xin cho khắp muôn loài

Sống yên lành bên nhau

Không ganh ghét oán thù

Không chiến tranh giết chóc

Xin cho kẻ bất thiện

Biết tin có luân hồi

Có nghiệp báo trả vay

Để hồi đầu hướng thiện

Xin kẻ mù được sáng

Kẻ điếc lại được nghe

Kẻ nghèo được ấm no

Kẻ ốm đau bình phục

Việc dâng hương khi đi chùa lễ Phật có những quy tắc riêng

Xin cho loài cầm thú

Thoát được nghiệp ngu si

Tái sinh vào cõi người

Biết tu theo Phật Pháp

Các vong linh vất vưởng

Trong cõi giới u huyền

Thoát nghiệp đói triền miên

Quy y và siêu thoát

Xin cho nơi địa ngục

Chúng sinh đang đọa đày

Khởi được tâm từ bi

Để xa lì ảnh khổ

Cúi xin Mười Phương Phật

Chư Bồ Tát Thánh Hiền

Đem chánh pháp thiêng liêng

Sáng soi nghìn thế giới

Cho chúng con mãi mãi

Dù sinh về nơi đâu

Đều gặp pháp nhiệm mầu

Ảnh:internet

Để nương theo tu tập

Cho con biết khiêm hạ

Biết tôn trọng mọi người

Tự thấy mình nhỏ thôi

Việc tu còn kém cỏi

Cho tay con rộng mở

Biết san sẻ cúng dường

Biết giúp đỡ yêu thương

Đến những người khốn khó

Xin cho con bình thản

Trước nghịch cảnh cuộc đời

Dù bị mắng bằng lời

Hay bằng điều mưu hại

Xin tâm con sung sướng

Khi thấy người thành công

Hoặc gây tạo phước lành

Như chính con làm được

Cho con biết im lặng

Không nói lỗi của người

Chỉ lặng lẽ dùng lời

Cầu cho người hết lỗi

Xin vòng dây tham ái

Rời khỏi cuộc đời con

Để cho trái tim con

Biết yêu thương tất cả

Cúi lạy Mười Phương Phật

Đau khổ đã nhiều rồi

Vô lượng kiếp luân hồi

Đắng cay và mỏi mệt

Nay con dâng lời nguyện

Giải thoát, quyết tìm về

Giác ngộ, quyết lìa mê

Độ sinh, đền ơn Phật

Phật dạy người tu cách vượt qua sự cám dỗ để chiến thắng cái chết luôn cận kề

Xin cho con giữ vững

Được chí nguyện tu hành

Ảnh:internet

Không một phút buông lơi

Không một giờ xao lãng

Xin vẹn toàn giới hạnh

Với thiền định lắng sâu

Với trí tuệ nhiệm mầu

Xóa tan dần chấp ngã

Xin cho con tỉnh táo

Không kiêu mạn tự hào

Dù tu tiến đến đâu

Vẫn tự tìm chỗ dở

Nguyện cho con đi mãi

Không đứng lại giữa đường

Đến tuyệt đối vô biên

Tâm đồng tâm Chư Phật

Rồi trong muôn vạn nẻo

Của sinh tử luân hồi

Con mãi mãi không thôi

Độ sinh không dừng nghỉ

Cúi lạy Mười Phương Phật

Xin chứng giám lòng con

Lời khấn nguyện sắt son

Dâng lên ngôi Tam Bảo

Lời khấn nguyện mỗi ngày cho cuộc sống luôn an lành, tươi đẹp!

Hy vọng với bài khấn nguyện này, chúng ta đều thực hành mỗi ngày để thân tâm luôn an lạc, phúc đức vô biên, cuộc sống luôn tươi đẹp!