Ông Khuất Văn Hùng cầm những đoạn gỗ vát nhọn bị ông Tiếu ném vào cổng.