Đức Phật nói: Đạo của ta không có phép cầu xin. Chỉ cần hiểu 2 điều này là đủ

Ngày xưa, trên đường đi hành đạo, đức Phật gặp nhóm người Bà La Môn. Những vị Bà La Môn này bèn hỏi đức Phật rằng: Thưa Ngài Cồ Đàm, đạo của Ngài có phép cầu xin không?

Đức Phật trả lời: Đạo ta không có pháp cầu xin mà chỉ cần hiểu thấu nghiệp báo và luật nhân quả.

Các vị Ba La Môn bèn nói: Thế thì đạo của Ngài đâu có gì hay. Đạo chúng tôi có phép cầu xin rất linh nghiệm.

Ảnh internet

Đức Phật làm thinh và dẫn các vị Bà La Môn đi tới một miệng giếng, sau đó đức Phật ném một hòn đá xuống giếng và bảo các vị Bà La Môn:

– Các người cầu xin cho hòn đá nổi lên được không?

– Dạ thưa Ngài không được.

– Tại sao?

– Dạ, tại đá nặng hơn nước cho nên phải bị chìm

– Sau đó, Đức Phật đổ vài muỗng dầu xuống giếng và bảo mọi người cầu xin cho dầu chìm.

– Các vị bà la môn đều đồng thanh thưa rằng không được.

– Tại sao?

– Dạ, tại dầu nhẹ hơn nước.

Ảnh internet

Nghe xong đức Phật bèn nói: Đúng vậy, đá nặng cho nên chìm trong nước và dầu nhẹ cho nên phải nổi trên nước, không có phép mầu nào để cầu xin thay đổi được những quy luật hiển nhiên như thế!

Nhân quả là một quy luật công bằng trên cuộc đời, dù bạn là ai, là người thuộc tôn giáo nào hay kẻ không tin gì cả cũng không có một đặc cách riêng nào cho bạn. Không có ông thần thánh nào có thể ban phước giáng họa cho mọi người, Đức Phật cũng không làm được việc đó. Mọi hành động thiện ác đều do chúng ta làm ra và tự thọ nhận lấy. Bằng trí tuệ tỉnh giác của mình, Đức Phật chỉ phân tích mọi việc theo đúng tính chất của nó, để mọi người nhận thức đúng đắn và ứng dụng. Ngài là người thầy dẫn đường đầy kinh nghiệm, đi hay không và đi như thế nào là việc của chúng ta.