Có tiền, 5 kiểu bạn không kết giao, hết tiền, 5 kiểu người không cầu cạnh: Ai cũng nên nhớ