Vợ của Du, mẹ của bé Yiwei, mỗi khi nhìn con chịu đau đớn lại rơi nước mắt.