Bé Yiwei mới 7 tháng tuổi đã phải chịu cùng lúc nhiều căn bệnh quái ác