Anh Du vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ chữa trị cho con mình.