Á Quân thức dậy vào 5 giờ sáng, tự tay đặt cơm cho mẹ