Sau ngày cha mất, Á Quân đón mẹ từ quê lên Ninh Ba để chăm sóc