Hải đang sửa giày cho khách tại đầu hẻm 549 Nguyễn Đình Chiểu.