Khi được hỏi về tình cảm của anh Lượng đối với mẹ kế, anh đã chia sẻ rất nhiều, nhưng có một điều có lẽ sẽ còn đọng lại mãi trong trái tim cô: “Mẹ Lý thật sự là một người mẹ quá tuyệt vời. Em chỉ mong mình có cơ hội được bù đắp lại cho mẹ”.