Các bài văn khấn cho ngày rằm, mùng một thắp hương tại nhà mà bạn cần phải biết

Ngày rằm, mùng một gia đình Việt nào cũng thắp hương cúng lễ tại nhà. Từ lâu nay, thắp hương tại nhà không còn đơn thuần là khấn tổ tiên mà còn cúng Phật, Thần linh. Dưới đây là những bài vân khấn bạn cần dùng.

* Văn khấn thần linh ngày rằm, mùng một

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân
– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………

Ngụ tại: ………………………………

Hôm nay là ngày… tháng… năm… tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời:

Cúng rằm mùng một nên thắp đồ lễ chay

Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

* Văn khấn ngày rằm hàng tháng:

Kính cáo các vị chư gia Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, cùng chư vị tiên linh họ… (ghi họ chủ nhà)

– Chúng con là:……………………………………
– Hiện ở tại……………………………………………
Cùng toàn gia kính bái

Kính cẩn thưa rằng:

Lời khấn nguyện đêm trăng đễ linh ứng?
Xin khắc cốt: “Thủy nguyên mộc bản”

Nay đến tuần rằm
Nhật nguyệt sáng soi, là ngày vọng
Gia tiên tiền tổ
Ứng linh thông suốt, thiên địa nhân

Cao ngất Thái sơn
Công cha muôn trượng lớn
Thăm thẳm trong nguồn
Nghĩa mẹ vạn dặm sâu
Lại ghi tâm: “Hải đức sơn công”
Rạng ngời như ánh trăng thanh
Sáng trong tấm lòng con cháu

Chúng con nay,
Lễ bạc lòng thành
Kính dâng lên tiên tổ anh linh
Vật thường đức sáng

Trình cáo với gia tiên linh hiển
(Kể tên các thứ cúng)
…………………………………………………………

Hương hoa, trầu rượu,
Kính dâng lễ mọn
Quả phẩm, trai bàn
Lòng dạ thành tâm

Xin cầu khấn:

Tiên tổ ra ân, độ trì phù hộ
Gia tiên mở lượng, giúp đỡ mọi điều
Cả nhà nội ngoại đời đời
An khang thịnh vượng rạng ngời tổ tông
Cẩn cáo!

(Thủy nguyên mộc bản có nghĩa là nước có nguồn cây có gốc; Hải Đức Sơn Công có nghãi là công đức như biển rộng núi cao).

* Văn khấn cây hương ngoài trời cho tiền chủ

– Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quan trong xứ này.
– Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ con là …………………………….Tuổi………………….
Ngụ tại…………………………………………………………………

Hôm nay là ngày………. tháng…………năm…………………(Âm lịch)

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời:

Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.

Ngày rằm mùng một thắp hương ngoài trời (Ảnh minh họa)

Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Theo ducphattubi