Bạn có biết : Phúc báo của con cháu đều có liên quan đến việc làm thiện ác của chính bạn

Lão Tử nói có nói : “Thiên đạo vô thân. Thường dữ thiện nhân”. Rất nhiều thứ, người khác cho ta, nhưng phúc báo của chúng ta không nhất định có thể sử dụng được. Minh bạch đạo lý này, nhân sinh sẽ bớt đi rất nhiều thống khổ cùng phiền não.

phuc-bao-con-chau
Ảnh minh họa

Rất nhiều người đi phá thai, có một nguyên nhân là, sợ nuôi con không được. Chúng ta trong tiềm thức, đều cho rằng, đứa trẻ này là do chúng ta nuôi dưỡng, gia đình cũng là do chúng ta chèo chống. Kỳ thực không phải.

Đầu tiên cần phải có nhận thức đúng đắn, mỗi người đều có phúc báo của riêng mình. Đứa trẻ đến đầu thai, là mang theo phúc báo của chúng đến, thoạt nhìn là cha mẹ đang nuôi dưỡng, nhưng thực ra chính là phúc báo của đứa trẻ đang nuôi dưỡng chúng.

Một việc đạt được thành công, là do phúc báo của mọi người đang chèo chống, chính là phúc báo của mọi người cộng gộp lại. Ác nghiệp cũng đồng dạng như vậy. Hiện tại, môi trường sống của con người đang bị phá hoại nghiêm trọng, chúng ta đều đang khiển trách người khác, nhưng cuối cùng phát hiện rằng, là do nghiệp tích tụ của tất cả mọi người cộng lai, mỗi người đều có phần góp sóng thành bão.

“Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, ý nói rằng Đạo Trời không thân ai, mà thường gia ân cho người lành. Cho dù là con của bạn, bạn cũng không thể mang phúc báo đến cho chúng. Mỗi người đều có mệnh của mình!

Rất nhiều người không hiểu điểm này, muốn con mình học giỏi, được học ở một trường tốt, sau này trở thành người tài. Nhưng ít người biết được rằng để được như vậy thì đầu tiên chúng phải có cái mệnh ấy đã. Cũng giống như nuôi dưỡng con cái, tiền bạc tiêu sài chính là của cha mẹ, nhưng tiêu hết đi thì chính là phúc báo của con cái.

Cha mẹ cho nhưng không nhất định là con cái có thể dùng, bạn không có cách nào cho con cái phúc báo. Phải xem mệnh của chúng như thế nào, cái này gọi là “Thiên Đạo vô thân”.

phuc-bao-con-chau-1
Ảnh minh họa

Rất nhiều người cưng chiều con cái, cho rằng đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc để bồi dưỡng cho chúng, nhưng lại không biết rằng, tiêu sài quá nhiều tiền không cần thiết, ngược lại sẽ tổn hại phúc báo của chúng.

Phúc báo sau khi giảm đi, sau này sẽ không có tiền đồ. Ví dụ như: Con bạn ham học, muốn được học lên cao, là trong mệnh chúng có đường học, bằng không, bạn có mời thấy giáo giỏi nhất về kèm chúng cũng sẽ không có tác dụng.

Cổ nhân nói: Lưu tài cho con cháu, giữ không được, để sách lại cho con cháu, chúng không đọc, đành phải lưu lại âm đức cho con cháu, đây mới là con đường cho đi đúng đắn nhất. Bạn phải đi trồng Phúc Điền trước, làm việc thiện, sau này con cái tự nhiên sẽ kiếm được tiền.

Cổ nhân còn giảng: Một đời làm quan 9 đời oan uổng. Làm quan tốt, thì sẽ tích lũy phúc báo cho con cháu; làm không tốt, chiếm đoạt lợi ích của dân chúng về phục vụ cho mình, thì chính là tích lũy nghiệp cho con cháu. Con cháu mà dùng tiền từ việc làm bất chính của cha ông thì sẽ bị tổn hại phúc báo.

Cho nên nói, một đời làm quan chín đời oan uổng. Cũng nói, nếu chỉ vì mưu sinh của gia đình mình, thì đừng làm, làm quan vì dân chúng thì hãy làm, đây cũng là Thiên Đạo vô thân.