19/6 âm lịch tụng chú ĐẠI BI mừng ngày Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo

Ngày 19/6 kỷ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo, mong mỏi chúng sinh giải thoát viên mãn. 

Quan Thế Âm Bồ tát là vị bồ tát cứu khổ cứu nạn độ hóa chúng sinh

Quan Thế Âm Bồ Tát hay còn gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, độ hóa chúng sinh. “Pháp Hoa kinh” có viết: “Chúng sinh khổ não, một lòng gọi tên Bồ Tát, đến giải thoát ngay, lấy hiệu Quan Thế Âm”. Ngài là một trong Tây Phương Tam Thánh, cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát là hiếp thị của Giáo Chủ Tây Phương Cực Nhạc Thế Giới A Di Đà Phật.

“Pháp Hoa Kinh” quyển thứ 7 là “Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm” nói rõ Quan Âm Bồ Tát coi việc cứu rỗi chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, độ hóa chúng sinh thoát khỏi u buồn khó khăn. Ngài có rất nhiều hóa thân, có thể là Phật thân, tỳ kheo, mỗi đối tượng khác nhau thì ngài lại hiện ra với một thân phận.

“Hoa Nghiêm Kinh” quyển 6 ghi Quan Thế Âm Bồ Tát ngụ tại Nam Hải. Nhưng trong “Đại A Di Đà Kinh”, “Vô Lượng Thọ Kinh” thì lại cho rằng Quan Âm Bồ Tát thường ngụ ở Tây Phương Cực Nhạc Thế Giới, tức là Tây Phương Tịnh Thổ.

Quan Âm ứng hóa vô phương, nghìn mắt nghìn tay, biến hóa khôn lường, dùng kinh Đại Bi trừ kiếp nạn, đoạn kiếp khổ. Ở bất cứ nơi đâu ngài cũng có thể nghe hiểu thấu nỗi chúng sinh, sẵn sàng dang tay nâng đỡ, che chở. Đặc biệt, Quan Âm Bồ Tát được coi là vị Bồ Tát hóa duyên cho nữ giới, bảo hộ bà mẹ và trẻ em.
Tụng chú Đại Bi mừng ngày Quan thế âm Bồ tát thành đạo

Ngày 19/6 âm lịch là ngày Quan Âm thành đạo, chúng sinh kỷ niệm, ghi nhớ công đức của người và cúng dường lễ đèn. Ngày này nên đi chùa tịnh tâm, ăn chạy niệm Phật, tụng chú đại bi để toàn gia bình an, tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành.

Bất cứ khi nào trong cuộc sống, nếu gặp khó khăn, khổ nạn hãy tụng Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát để hưởng phúc lành. Và quan trọng hơn cả, noi gương học Phật, hướng về thiện tính, chăm làm thiện hành, tích đủ thiện tâm, mọi điều sẽ hanh thông nhẹ nhàng, viên mãn trọn vẹn, lúc nào cũng thư thái an nhiên.

Theo Lichngaytot