10 câu nói khiến cả phụ nữ và đàn ông “giật mình”

Dưới đây là những câu nói mà cả phụ nữ và đàn ông đều nên đọc.

Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha
Ảnh: Soha

Theo Phunugiadinh/Thế giới trẻ/Soha