Nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Ảnh:Minh Lê