Tay phải đứt lìa của cháu P. mặc dù được nối nhưng không cải thiện nên sau đó BV Chấn thương – Chỉnh hình TP.HCM phải đoạn chi để giữ tính mạng cháu