Tử vi Thứ 7 ngày 28/4/2018 của 12 con giáp: Tuổi Tý Thương Quan cản trở, việc lớn khó thành, Tuổi Sửu Chính Ấn tương trợ, thuận buồm xuôi gió

Theo Tử vi ngày 28/4/2018, do tác động tiêu cực của Thương Quan khiến người tuổi Tý có nhiều trở ngại phải đối mặt. Sự trì hoãn, lười biếng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá của cấp trên

Xem thêm