Không phải tự nhiên mà Sen được chọn là quốc hoa – Ảnh: Internet