Phật dạy: Khống chế được cái miệng của mình là phước đức lớn nhất của đời người

Người xưa thường nói: “Bệnh từ cái miệng mà vô, họa cũng từ cái miệng mà ra”, bởi vậy một người có trí tuệ chính là phải biết kiểm soát được cái miệng của mình, đó cũng là một đức

Xem thêm