Tướng mũi dù xấu nhưng Mệnh vẫn đẹp là những tướng như thế nào

Người có tướng mũi xấu chưa chắc vận cũng xấu theo. Theo nhân tướng học có những tướng mũi tuy xấu nhưng lại mang đến mệnh đẹp. Trong xem tướng những người có sống mũi cao không thấp, đầu mũi

Xem thêm