Phật dạy: Vận mệnh của một người TỐT hay XẤU chỉ cần nghe họ nói là biết, muốn hưởng phúc hãy nhớ kĩ những điều này

 “Lời nói do tâm sinh”, người có tâm tính tốt xấu thế nào đều được thể hiện rõ nét qua từng lời nói, hành động. 1. Lời nói do tâm sinh Lắng nghe lời Phật dạy. Lời nói chính là

Xem thêm