Trên đời không hề có chuyện ‘một bước lên tiên’, tất cả đều phải trải qua tháng ngày tích luỹ, ai thấu hiểu đó mới là người uyên thâm!

Nhiều khi, chúng ta ngưỡng mộ một ai đó bởi sự thành công của họ. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết rằng, đằng sau sự huy hoàng của ánh đèn thành công ấy là những tháng ngày khổ luyện

Xem thêm