Phật dạy: Thông minh có thể là thiên phú nhưng thiện lương mới chính là lựa chọn

Người sống lương thiện nhận được phúc báo, đó là quy luật ngàn đời không chút sai chạy. Nó không phải là những lời thuyết giảng giáo điều của những nhà đạo đức học. Giữa cuộc sống này, mỗi ngày

Xem thêm

3 con giáp nữ dù có mệt mỏi vẫn “ôm” một mình để gia đình ÊM ẤM, vất vả thì lẳng lặng CHỊU ĐỰNG còn sung sướng thì chồng con hưởng

Nếu trong gia đình có 3 con giáp nữ này thì hãy cứ yên tâm, vất vả thì họ sẽ chịu, còn sung sướng thì chồng con sẽ hưởng. Trong cuộc sống này, có những người chỉ nghĩ đến bản

Xem thêm