Thắp hương kính Phật cả đời, khi chết vẫn xuống địa ngục, Bồ Tát chỉ ra nguyên nhân là…

Xưa nay, nhiều người thắp nhang niệm Phật với tâm mong cầu sức khỏe, tiền tài, danh vọng, tiêu tai giải nạn. Nhưng như vậy liệu có được Thần Phật gia hộ, che chở hay không? Câu chuyện cổ dưới

Xem thêm

Ý nghĩa sâu xa của việc thắp 1,2,3,5… nén hương lên bàn thờ và cách thắp hương cho đúng không phải ai cũng biết

Việc thắp hương trên bàn thờ là một tập quán từ lâu đời của người Việt Nam, nhưng hiện nay, ít người biết chính xác nên thắp mấy nén hương trên bàn thờ. Việc thắp hương trên bàn thờ là

Xem thêm