Thanh Hóa: Kỳ lạ cô bé mọc răng nanh và sở thích ăn thịt chuột sống: “Cùng là kiếp người sao con tôi lại khổ đến thế?!”.

Không đang tâm nhìn con gái “ăn tươi nuốt sống” chuột, gà hay thậm chí cả cóc, bố mẹ Hằng đã phải buộc lòng xích em dưới chân cột nhà. Tâm sự về sự bất thường của con gái trong

Xem thêm