Phát hiện thêm một loại rau Trường Thọ được cả thế giới Tôn Sùng mọc đầy rẫy ở Việt Nam mà chúng ta bỏ lỡ mà không biết

Sau rau dền, mới đây lại phát hiện thêm 4 loại rau trường thọ, được thế giới tôn sùng đang mọc hoang, mọc dại ở khắp Việt Nam như cỏ. Rau sam Ở một số nước, rau sam là loại

Xem thêm