Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái nhớ khắc cốt ghi tâm, làm được ắt có phúc lớn

Hiếu thuận với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất của đời người, là phúc báo mà Phật giáo khuyên nên làm nhất trên đời. Những lời Phật dạy về lòng hiếu thảo con cái giúp chúng ta hiểu thêm

Xem thêm