Phật dạy: Cuộc sống vốn không có phiền não, đau khổ, vì sao bạn cảm thấy phiền não, khổ đau?

Bản chất của cuộc sống vốn không hề có phiền não. Cho đến khi ngọn lửa dục vọng được nhóm lên rồi, những điều phiền não bắt đầu kéo đến gõ cửa lòng bạn.  Có một câu chuyện rằng Trước

Xem thêm

Nghe lời Phật dạy ” Đau khổ tại tâm ” và cách buông, trút mọi phiền não

Việc buông bỏ phiền não, trước hết là để giải tỏa mọi ưu tư, khiến cho người ta hạnh phúc. Sau đó là để người ta cho mình cơ hội để trưởng thành. Trong cuộc sống hàng ngày nhiều áp

Xem thêm