Bí ẩn cậu bé được ví như “Phật tái sinh” ngồi thiền nhiều tháng dưới gốc cây, không cần ăn uống

Ram Bahadur Bomjon (sinh ngày 9-5-1989, thỉnh thoảng được gọi là Bomjan hay Banjan), cũng có tên Palden Dorje (Phật hiệu chính thức), là một nhà sư trẻ thuộc làng Ratanapuri, quận Bara, Nepal người đã thu hút sự chú

Xem thêm