Lời phật dạy: Người ngoại tình sẽ làm mất đi vận may và hứng chịu quả báo nặng nề

Con người ai cũng phải chịu trách nhiệm về mỗi việc mình làm. Người t.à d.âm, ngoại tình sẽ phải chịu quả báo nặng nề – Theo lời phật răn dạy Hãy cùng đọc câu chuyện sau Bùi Chương là

Xem thêm