Muốn thiện trước hết phải hết tham, muốn phúc trên hết phải biết đủ

Thuyết nhà Phật dạy rằng, đừng liếm mật ngọt còn sót lại trên lưỡi dao, sẽ bị họa đứt lưỡi. Vậy mà lắm kẻ mang họa vì chút xíu mật ngọt tầm thường.   Thuyết nhà Phật luôn răn dạy

Xem thêm