Phật dạy: Muốn con cháu sống HẠNH PHÚC, AN LẠC thì cả đời hãy khắc ghi 10 NGHIỆP LÀNH này để tích đức về sau

Thập là 10, thiện là tốt lành, nghiệp là hành động có chủ ý. Thập thiện nghiệp là 10 việc làm tốt lành, mang lại lợi ích cho hiện tại và tương lai. Mười điều lành gồm có: không sát

Xem thêm

Phật dạy 15 điều làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ: Ai cũng nên đọc lấy một lần rồi sẽ hiểu

Những điều này sẽ khiến phụ nữ tích đức, tâm hồn thanh thản, mang lại phúc báo sau này, có thể khiến cuộc đời thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. 1. Yêu quý hết thảy muôn loài. Hận thù

Xem thêm

Phật dạy: “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”, vậy nên yêu là phải học, yêu là phải thương

Phật nói rằng, yêu cũng phải học và phải thường xuyên trau dồi. Phật dạy: “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”, vậy nên yêu là phải học, yêu là phải thương. • Sở dĩ người

Xem thêm