Phật dạy về duyên nợ vợ chồng: Thiện duyên hay ác duyên đều do nhân quả

Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau bởi chữ duyên, sống và yêu nhau bởi chữ nợ,

Xem thêm