Bạn có biết rằng: Người thông minh tuyệt đối sẽ không nói 3 điều này để tránh khẩu nghiệp, tu phúc cho mình?

Người không biết nói chuyện thường gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, quan hệ xã hội. Nhưng người hay nói lời vô tội vạ, không phân phải trái, đúng sai có vẻ cũng không ổn lắm! Trước khi cất

Xem thêm