Phật dạy: Ngoại tình là tội sát nhân, ai phạm phải sẽ mãi làm kiếp trâu ngựa, muôn đời không được đầu thai làm người

Nếu đã phạm tội ngoại tình, dù là đàn ông hay đàn bà cũng không được đầu thai làm người, muôn đời làm kiếp ngựa trâu. Những người vì lạc thú tầm thường mà phản bội bạn đời, chung chạ

Xem thêm

Đàn bà, đàn ông mà có 5/8 ĐẶC ĐIỂM NÀY bảo đảm 99% đều đã từng NGOẠI TÌNH – ai tinh ý nhìn là biết ngay

Theo nhân tướng học đàn bà mà có 5/8 đặc điểm này bảo đảm đã từng ngoại tình, cho chồng cấm sừng mà chồng không hề hay biết. Các anh muốn quản lí vợ mình thì hãy nhìn vào những

Xem thêm

9 nét tướng trên khuôn mặt báo trước đàn ông sẽ ngoại tình. Lấy phải ông chồng này nhất định vợ không được chủ quan

Không chỉ trong tướng số mà thực tế cũng đã cho thấy rằng, khuôn mặt của một người phản ánh rất nhiều điều về tính cách, hành động và số mệnh của họ. Thậm chí, chỉ cần nhìn vào các

Xem thêm

Ngoại tình là tội ác giết người không dao, phạm phải ắt gánh chịu 20 quả báo khủng khiếp về sau

Ngoại tình chính là tội tà dâm, người ngoại tình, nhất là phụ nữ sẽ gặp báo ứng nặng nề. Đàn ông, chắc chắn cũng không ngoại lệ! Đức Phật răn dạy về tà dâm, ngoại tình Có câu rằng

Xem thêm

9 quả báo nguy hiểm của việc b.ồ b.ị.c.h, ” t.ì.n.h m.ộ.t đ.ê.m” dù bận đến đâu cũng nên đọc 1 lần

Người xưa nói: “Vạn ác, d.â.m vi thủ” (trong vạn cái ác, tà d.â.m đứng đầu). Báo ứng của tà d.â.m quả thật rất đáng sợ. Dưới đây là 9 loại báo ứng nguy hại nhất của những chuyện ngoại

Xem thêm