Thương xót cô gái trẻ, vừa sinh được 10 tháng đã liên tục phải gánh chịu những trận ĐÒN ROI của chồng, bị chồng đánh vỡ xương gò má PHỈA NẸP VÍT vào người

Người xưa có câu “phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu”, khi lấy chồng nếu được chồng và gia đình chồng thương sẽ được hạnh phúc còn ngược lại sẽ phải trải qua chuỗi ngày đau khổ Người

Xem thêm