Ngoại tình là tội ác giết người không dao, phạm phải ắt gánh chịu 20 quả báo khủng khiếp về sau

Ngoại tình chính là tội tà dâm, người ngoại tình, nhất là phụ nữ sẽ gặp báo ứng nặng nề. Đàn ông, chắc chắn cũng không ngoại lệ! Đức Phật răn dạy về tà dâm, ngoại tình Có câu rằng

Xem thêm

Phật lý giải vì sao kiếp này bạn bị bênh tật và gặp tai ương

Nghiệp tích lũy từ nhiều kiếp trước và phát sinh cả ở kiếp này. Con người chết đi chẳng mang theo gì ngoài cái nghiệp và cũng theo nghiệp lực mà tái sinh. Có người sinh ra được may mắn

Xem thêm

Quỷ hồn hỏi: Vì sao người xấu vẫn sống tốt? Câu trả lời của Diêm Vương là…

“Thiện ác hữu báo”  ấy là lẽ công bằng của đất trời. Nhưng vì sao nhiều người vẫn hay than rằng tại sao nhiều người lương thiện phải chịu đọa đày, trong khi những kẻ hành ác vẫn được sống

Xem thêm

Lời Phật dạy: Quả báo tai ương mà người ngoại tình sẽ phải gánh chịu

Theo lời Phật: Đã ngoại tình thì dù là đàn ông hay đàn bà cũng đều phải chịu báo ứng, tai ương cả đời…Người ngoại tình không chỉ chịu sự chỉ trích từ dư luận, sự căm giận của gia

Xem thêm